Affärside & Vision

Affärside

Media

Media är ett väldigt brett område och vi specialiserar oss på hemsidor och appar för företag, vi vill ligga i framkant med utvecklingen så att vi alltid kan erbjuda det senaste inom media.

It

Vi ser oss som en extern it-avdelning till mindre och mellanstora företag. Vårt mål är att installera och sedan underhålla företagets It, så våra kunder kan göra det de gör bäst utan att behöva tampas med It-problem. Vi skräddarsyr alltid lösningar för våra kunder för att kunna erbjuda rätt service till rätt pris.

Vi erbjuder både helhetslösningar och enstaka ärenden till alla sorters företag.

Vision

Vi skall genom en utmärkt service med stort kunnande ge våra kunder möjligheten att arbeta felfritt med det de gör bäst.
Vi har en kundbas där vi sköter alla it-frågor på en daglig basis så att IT inte längre är ett problem.